Dacă investițiile sociale corporative, acele investiții de capital pe termen lung, mobilizate pentru a susține activitatea organizațiilor cu scop social (de exemplu, ONG-uri, întreprinderi sociale), sunt deja consacrate în Europa de vest, în Europa de est acestea nu reprezintă încă un concept bine cunoscut.

Investitorii sociali corporativi (de exemplu, fundații corporative, fonduri de impact, acceleratoare sau afaceri sociale) sunt structuri juridice sau organizaționale aflate în legătură directă cu o companie și care au ca obiectiv principal, dorința de a crea impact social pozitiv.

Acest tip de investitori oferă organizațiilor cu misiune socială (de exemplu, ONG-uri, întreprinderi sociale) acces la finanțare sub formă de granturi, alături de sprijin nefinanciar, intenția principală a investițiilor sociale corporative fiind de a crea impact în societate și de a genera schimbări sistemice. Acest lucru poate conduce, de asemenea, la beneficii comerciale alături de impactul pozitiv din perspectivă socială. Totodată, oferă oportunități unice, dar și provocări care trebuie înțelese pentru a debloca întregul potențial al acestui mecanism.

Urmărind acest webinar, vei afla:

  • Despre caracteristicile-cheie ale investițiilor sociale corporative și despre ce anume le diferențiază de filantropia tradițională și responsabilitatea socială corporativă;

  • Despre tipurile de aliniere strategică dintre un investitor social corporativ și compania afiliată acestuia și cum pot fi acestea utilizate pentru a mobiliza mai multe resurse corporative, astfel încât misiunea socială să fie îndeplinită;

  • Despre cum contribuie strategiile la atingerea scopului companiei și îndeplinirea viziunii organizației privind impactul;

  • Despre cele mai recente tendințe, practici și exemple concrete, ce ilustrează diferite strategii de investiții sociale corporative;

  • O scurtă discuție despre riscul specific în contextul investițiilor sociale corporative și anume, protejarea integrității impactului (i.e. protecția misiunii societale) a vehiculului nonprofit (ex. fundație corporatistă) în contextul unei legături strânse cu o companie a cărui principal scop este generarea de profit.

Despre vorbitori

Lev Fejes are peste 7 ani de experiență în sectorul non-profit, lucrând în diferite funcții în domeniul responsabilității sociale corporative, al cercetării în filantropie și a investiţiilor sociale corporative. Cu un doctorat în criminologie (Michigan State Univeristy) și un masterat în managementul organizațiilor non-profit (Universitatea Babeș-Bolyai), Lev are expertiză atât în dezvoltarea și managementul cercetărilor cantitative și calitative, cât și în aspecte ce țin de funcționarea organizațiilor societății civile. Recent el a coordonat activitatea de cercetare și de management al cunoștințelor corporatiste al EVPA, fiind în același timp cercetător la Institutul de Cercetare Făgăraş, expert la Centrul pentru Studiul Democrației şi bursier al Romanian Young Academy. În aceste calități, Lev desfăşoară cercetări academice și aplicate în domeniul criminologiei, siguranței urbane, comportamentul filantropic, funționarea societății civile și sustenabilitate.

Devino membru

SustainAbility School este un program de educare dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre ale Ambasadei Sustenabilității în România prin programul Coaliția România Sustenabilă.

Dacă ești angajatul unuia dintre membri, creează-ți cont gratuit aici.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, cere decidenților din organizația ta să devină membru.