Proiectul Directivei de raportare a sustenabilității corporative (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), a fost lansat de Comisia Europeană, în luna aprilie 2021, iar publicarea ei a avut loc în data de 16 noiembrie 2022 - Directiva (EU) 2022/2464 – JOUE nr. 322.

CSRD susține obiectivele Pactului Verde European (Green Deal) și vine în completarea Strategiei UE privind finanțarea durabilă. Obiectivul principal al Directivei CSRD are în vedere revizuirea cerințelor europene cu privire la raportarea de către entități de informații nefinanciare, ca urmare a deficiențelor constatate de către serviciile Comisie Europene sub aspectul acestui tip de raportare, efectuată până în prezent în baza Directivei NFRD, în special sub aspectul comparabilității/standardizării, cantității, calității și relevanței informațiilor raportate de companii.

În noua versiune adoptată la finalul anului 2022, directiva CSRD modifică fundamental regimul actual de raportare de sustenabilitate prin introducerea mai multor cerințe și extinderea numărul de companii care trebuie să se conformeze. Astfel, numărul este de aproximativ 5 ori mai mare față de cel actual – 11.000 de companii care sunt în prezent în sfera de acoperire a NFRD.

Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 - amendează patru acte normative europene: - Directiva contabilă 2013/34/EU – în sensul revizuirii unor prevederi existente și adăugării unor noi prevederi referitoare la raportarea privind durabilitatea (Articolul 1); - Directiva 2004/109/EC (Directiva Transparență) (Articolul 2); - Directiva 2006/43/CE privind auditul și Regulamentul (UE) nr. 537/2014 (Articolele 3 și 4).

Pentru transpunerea în legislația națională, statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma noilor prevederi până la 6 iulie 2024.

Urmărind acest webinar, vei afla:

  • Modalitatea unică de raportare a informațiilor și conceptul de „dublă materialitate”;

  • Importanța elaborării rapoartelor privind durabilitatea în conformitate cu standardele obligatorii de raportare nefinanciară (standardele ESRS, care vor fi adoptate sub formă de acte delegate);

  • Importanța opiniei de asigurare asupra rapoartelor privind durabilitatea, exprimată de o persoană sau o firmă autorizată (o nouă atribuție a auditorilor);

  • Aplicabilitatea prevederilor – etapizată, astfel încât să cuprindă un număr din ce în ce mai mare de entități, începând cu exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2024 sau după această dată;

  • Rolul Ministerului Finanțelor în demersul de transpunere a Directivei (atribuție partajată cu alte autorități naționale).

Despre vorbitori

Alexandra Lazăr este Director în cadrul Direcției de legislație și reglementări contabile, Ministerul Finanțelor

Devino membru

SustainAbility School este un program de educare dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre ale Ambasadei Sustenabilității în România prin programul Coaliția România Sustenabilă.

Dacă ești angajatul unuia dintre membri, creează-ți cont gratuit aici.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, cere decidenților din organizația ta să devină membru.