La nivel internațional se remarcă o creștere a gradului de conștientizare a provocărilor generate de schimbările climatice și de către activitățile economice cu efecte negative asupra mediului. Totodată, sunt explorate modalitățile de evaluare a impactului riscului climatic asupra sistemului financiar și a economiei reale.

Din perspectiva autorităților de reglementare și supraveghere, riscul climatic este evaluat prin prisma expunerilor vulnerabile la schimbările climatice, fiind considerată atât componenta de risc fizic, precum și cea de risc de tranziție. Analizele derulate de Banca Națională a României (BNR) au vizat în general riscul de credit care se poate manifesta în contextul tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Totodată, BNR are un rol activ în susținerea creșterii sustenabilă a intermedierii financiare, inclusiv prin susținerea transferului de cunoaștere către firme și creării de expertiză în rândul acestora, atât pentru o mai bună conștientizare a riscurilor, dar și pentru realizarea unui inventar al emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de firmă. Aceste acțiuni sunt necesare pentru a diminua impactul riscurilor climatice pentru companii, conducând totodată la stimularea creditării, cu efecte pozitive la adresa stabilității financiare.

Urmărind acest webinar, vei afla:

  • Principalele rezultatele ale evaluărilor derulate de Banca Națională cu privire la efectele riscurilor climatice pentru sectorul bancar. De exemplu, în România, firmele din sectoarele clasificate a fi carbon-intensive au un rol important în economie: generează peste 40% din valoarea adăugată produsă și cumulează peste 50% din activele tuturor companiilor. De asemenea, aproape 50% din creditele acordate de bănci segmentului corporativ sunt către firme din domenii care pot fi afectate de schimbările climatice;

  • Care sunt principalele evoluții în legătură cu riscul climatic și finanțarea verde, prin prezentarea cadrului de monitorizare dezvoltat și diseminat de Banca Națională. Vor fi prezentați indicatori specifici, grupați după următoarele categorii: (i) economia reală, (ii) riscul fizic, (iii) riscul de tranziție, (iv) finanțarea verde și (v) politicile guvernamentale;

  • Principalele rezultate ale Sondajului privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare din România (FCNEF), ediția specială privind schimbările climatice derulat de Banca Națională a României. Vom acoperi aspecte precum: (i) capacitatea companiilor nefinanciare de a face față unor evoluții nefavorabile privind schimbările climatice, precum și (ii) gradul de cunoaștere pentru autoevaluarea emisiilor de carbon generate de companiile nefinanciare autohtone;

  • Structura și dinamica creditării verzi în România în perioada 2010-2020, în funcție de destinația climatică a creditelor.

Despre vorbitori

Luminița Tătărici este șef serviciu în cadrul Direcției stabilitate financiară, Serviciul monitorizare riscuri sistemice din Banca Națională a României, cu o experiență de peste 12 ani. Are expertiză în monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice, iar principalele arii de interes sunt riscurile climatice și politicile macroprudențiale.

Devino membru

SustainAbility School este un program de educație dedicat exclusiv angajaților din organizațiile membre ale Ambasadei Sustenabilității în România prin programul Coaliția România Sustenabilă.

Dacă ești angajatul unuia dintre membri, creează-ți cont gratuit aici.

Dacă angajatorul tău nu s-a implicat încă, dar vrei să participi la edițiile viitoare și să ai acces la edițiile trecute, cere decidenților din organizația ta să devină membru.